foto1
Współpraca
foto1
Kooperacja
foto1
Gospodarka nakierowana na dobro człowieka
foto1
Dobro Wspólne nadrzędnym celem gospodarki
foto1
Człowiek jest najważniejszy
Witamy w Stowarzyszeniu Gospodarki Dobra Wspólnego

Strefy Aktywnosci

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

Kunena: Najnowsze posty

 • Brak postów do publikacji.

Projekt „NGO 2019”

 

Spis treści

 1. Idea
 2. Opis projektu
 3. Zasady funkcjonowania
 4. Kodeks postępowania i etyki
 5. Schemat działania
 6. Deklaracja uczestnika Projektu
 7. Podstawa prawna (o SGDW)
 8. Wady, zalety, zagrożenia

 

 1. Idea

Z racji niemożności liczenia na nasze elity polityczne (jedynie skłócone w walce o stanowiska i wpływy) co do realizacji społecznych potrzeb i autentycznego rozwoju kraju istnieje potrzeba konsolidacji oddolnych sił pozarządowych w realizacji powyższego celu.

Cele pośrednie projektu to:

- powiązanie możliwie dużej ilości środowisk NGO,

- opracowanie w ramach wspólnych konsultacji całościowego programu rozwoju (modelu państwa),

- wyłonienie z całego grona uczestników liderów, którzy będą stanowić przyszłą kadrę wprowadzającą wypracowany program w stan realizacji * (kandydaci w wyborach do Parlamentu).

*oczywiście w wyniku sukcesu wyborczego

 1. Opis projektu

Odpowiednio sformułowany statut Stowarzyszenia (federacji) tworzy platformę będącą miejscem do integracji wszelkich grup środowiskowych, pojedynczych osób, nieformalnych podmiotów jak i organizacji rejestrowych. Wszystkie te podmioty wchodzą do projektu jako integralne nie pozbawione tożsamości organizacje. Nie stanowią struktur Stowarzyszenia, nie podlegają władzom Stowarzyszenia.

Podmioty będące uczestnikami Projektu są powiązane w układzie sieciowym w zależności od chęci swego zaangażowania. Nadzór nad siecią prowadzi Rada powołana z przedstawicieli podmiotów.

Stowarzyszenie rości sobie jedynie prawo do kontroli prawidłowego przebiegu projektu pełniąc funkcję mecenatu - nadzoru.

 1. Zasady funkcjonowania (elementy projektu):

 

Zarząd Stowarzyszenia - prowadzenie nadzoru autorskiego nad projektem, współdziałanie z Radą

 

Komisja rewizyjna Stowarzyszenia– mediacja, rozstrzyganie powstałych sporów (skład może być poszerzony o osoby spośród członków projektu)

 

Sekretariat (biuro) – rejestracja uczestników projektu, kierowanie chętnych (dokooptowanie) do zawiązanych już stref aktywności, łączenie (przypisanie) pojedynczych osób uczestniczących w projekcie w grupy - kluby lokalne (podział uczestników względem miejsca zamieszkania; miasto i dalej do okręgów wyborczych – zalążek struktur lokalnych dla Projektu), pozyskiwanie kolejnych uczestników do Projektu. Skład Sekretariatu tworzą wraz z przedstawicielem Stowarzyszenia chętni spośród członków Projektu.

 

Podmioty projektu – pojedyncze osoby, stowarzyszenia, fundacje, związki, federacje, małe partie nie mające wcześniejszego udziału w zarządzaniu krajem oraz inne nawet nieformalne grupy typu klub sympatyków.

 

Rada – powołana z pełnomocników podmiotów wchodzących w skład projektu jak również z przedstawicieli stref aktywności (klubów tematycznych, środowiskowych, lokalnych)

Decyzje Rady są wiążące dla Projektu.

 

Strefy aktywności – dzielą się na:

Kluby środowiskowe – np: studenckie, działkowców, kluby rolnika itp.

Kluby tematyczne – środowisko osób mających swoje przemyślenia, projekty czy chcących w jakikolwiek sposób współdziałać przy tworzeniu nowych, korzystniejszych rozwiązań prawnych, strukturalnych czy choćby samej analizie nabrzmiałych problemów w konkretnych działach struktur państwa (prawo, administracja, gospodarka, kwestie socjalne itd.)

Kluby lokalne – zalążek struktur projektu. Pojedyncze osoby spośród wszystkich uczestników projektu podzielone pod względem lokalizacyjnym na miasta/gminy/okręgi wyborcze.

 

Liderzy – osoby wyłonione (nominowane) z klubów stref aktywności jako postacie wnoszące największy wkład w budowę programu projektu, realizację projektu, rozbudowę jak i wynik końcowy. To spośród liderów wyłaniane zostaną listy wyborcze. Będzie to w pierwszym rzędzie

 1. proces samoczynny,
 2. w drodze debat pomiędzy kandydatami
 3. ustaleń wewnętrznych stref aktywności
 4. nominowania przez Radę + Zarząd (względem korzyści politycznych dla projektu)

- ostatecznie, kiedy zawiodą powyżej zapisane rozwiązania

Partia – system wyborczy preferuje start w wyborach partiom politycznym, tak więc i Projekt przewiduje start swoim uczestnikom z list powołanej już partii.

 

 1. Kodeks postępowania i etyki

Każdy z uczestników Projektu jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:

 1. Z racji wspólnotowego charakteru Projektu zachowanie tolerancji i poszanowania względem adwersarzy przedstawiających często odmienne stanowisko.
 2. Pamiętajmy, że działamy dla wspólnego dobra a nie jedynie propagowania za wszelką cenę swego stanowiska. O ile nie uznamy wszelkich racji choćby najbardziej się wykluczających i nie doprowadzimy do wypracowania wspólnego (jakie by nie było) stanowiska to Nasze działania w ramach Projektu nie mają sensu.
 3. Uznanie modelu współpracy z zachowaniem następującej hierarchii zdarzeń: - przedstawienie swego punktu widzenia na kwestię - ustalenie wspólnych, pokrywających się racji - analiza rozbieżności stanowisk, przejście w ramach konsensusu do ich rozwiązania - w momencie nie ustanowienia na tym etapie wspólnego stanowiska przejście do ustalenia innych ram mogących rozwiązać zagadnienie np: poprzez głosowanie, szeroką debatę społeczną czy referendum - zapisanie ostatecznego wyniku debaty
 1. Schematy działania
 1. Deklaracja uczestnika Projektu zawiera:

Imię, nazwisko, przynależność do podmiotu- uczestnika Projektu wraz z pełnioną funkcją, miejsce zamieszkania ze wskazaniem swego OW, adres mailowy, nr telefonu, tematyki w których uczestnik chciałby wnieść swoje przemyślenia (uczestnictwo w grupach tematycznych) jak również wyrażenie chęci do startu w wyborach (miejscu), organizacji KW itp

 1. Podstawa prawna

Stowarzyszenie (federacja) zostało powołane w celu konsolidacji wszelkich pro-społecznych sił nie umoczonych w politycznych rozgrywkach bazujących z reguły na własnym, partykularnym interesie.

O tym mówi już sama preambuła:

Będąc otwartym na współpracę partnerską z innymi środowiskami, jego konsolidację w poczuciu tożsamości pozarządowego sektora i widząc potrzebę silniejszej jego reprezentacji, ustanawiamy Stowarzyszenie. Jego działania będziemy opierać na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu związków, stowarzyszeń, federacji i innych organizacji pozarządowych.

 

Zapisy statutu zostały tak określone by stworzyć warunki do autonomicznego działania uczestnikom projektu.

Na wielu przykładach można stwierdzić iż:

- nie można wierzyć politykom

- struktury pionowe nie zdają egzaminu

- prawdziwie wartościowe postacie zawsze wyłonią się same spośród całości

- istnieje ogromny potencjał ludzki mający chęci i wiedzę

Pozostaje jedynie stworzyć odpowiednie warunki do komasacji wszelkich pozytywnie myślących w które (mam nadzieję) opiewa niniejszy Projekt.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem